Satsning på bättre levnadsvanor ska förlänga västernorrlänningarnas liv

2012-01-05 10:50

Dåliga matvanor i kombination med för lite motion har gjort Västernorrlands medborgare till de mest överviktiga i Sverige. Många får diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och dör alldeles för tidigt. Landstinget Västernorrland inleder nu en storsatsning för att alla västernorrlänningarna ska få bättre förutsättningar att leva ett långt och hälsosamt liv.

– Landstinget Västernorrland satsar nu offensivt på förebyggande hälsoarbete, mer information och praktisk kunskap om bra levnadsvanor, säger Ingeborg Viksten, ordförande i Folkhälso- primärvård- och tandvårdsnämnden.
– Vi länsmedborgare måste lära oss att äta bättre och röra mer på oss för att bli friskare och därmed leva längre.

En långsiktig satsning

”Länge Leve Västernorrland” är en långsiktig satsning som sträcker sig över 10 år och bygger på beprövade, framgångsrika metoder. Ett exempel är Hälsoundersökningar där bland annat alla 40-, 50-, 60-åringar, drygt 9000 personer, kommer att erbjudas gratis hälsoundersökningar på sin vårdcentral. Det är en kraftsamling eftersom många åldersgrupper och människor berörs. Tanken är att hälsoundersökningarna och hälsosamtalen ska inspirera till bättre levnadsvanor. Andra exempel på satsningar är breddmotion och fysisk aktivitet på recept.

– Utmaningen är att åstadkomma små förändringar hos många, vilket tillsammans innebär en stor skillnad i livskvalitet för länets befolkning, säger enhetschef Göran Fahlén.
– Målet är att Landstinget Västernorrland, i samarbete med kommunerna, år 2020 ska ha vänt utvecklingen så att västernorrlänningarnas levnadsvanor är livsbejakande istället för livshotande.


Tillbaka till toppen