Scenkonstbolaget blir Scenkonst Västernorrland

2015-01-28 09:01

Scenkonstbolaget byter namn till Scenkonst Västernorrland. Namnbytet är en del i ett pågående övergripande varumärkesarbete. Scenkonst Västernorrland Aktiebolag är bolagets juridiska namn.

Scenkonstbolaget är ett registrerat aktiebolag med det juridiska namnet Scenkonst Västernorrland AB. Tidigare användes båda namnen, men framåt är det Scenkonst Västernorrland som gäller i alla sammanhang.

- Vårt mål är att bygga starka varumärken och en del i det arbetet är att göra vårt juridiska namn till offentligt tilltalsnamn. På det sättet undviker vi förväxling och förvirring, placerar oss på kartan rent geografiskt och skiljer oss tydligt från andra scenkonstbolag, säger Johanna Åkerlund, marknadschef Scenkonst Västernorrland.

I varumärkesarbetet har framkommit att utöver Scenkonst Västernorrland kommer bolaget marknadsföra sex varumärken. Dessa är:

Norrdans

Nordiska Kammarorkestern

Teater Västernorrland

Film Västernorrland

Musik Västernorrland

Dans Västernorrland

Till samtliga varumärken har ny logotyp och ny grafisk profil tagits fram.

- Scenkonst Västernorrlands uppdrag är att skapa och erbjuda dans, film, musik och teater till länets innevånare. På det här sättet blir det lättare att förstå vilka vi är och vad vi gör, och då kan vi ännu bättre utföra vårt uppdrag, säger Mikael Flodström, VD Scenkonst Västernorrland.

Implementeringen av det nya namnet och den nya varumärkesstrategin kommer att ske löpande under 2015 med start i de digitala kanalerna.


Tillbaka till toppen