Seminarium om offentlig sektor i Horisont 2020

2015-03-09 16:21

VINNOVA, Sveriges Ständiga Representation vid EU och SKL anordnar seminarium i Bryssel om Horisont 2020 och offentlig sektor

Horisont 2020 är EU:s ramverksprogram för forskning och innovation, och är världens största finansieringsprogram av dess slag. Ett viktigt mål med Horisont 2020 är att främja samarbete mellan företag, akademi och offentlig sektor. Men hur ska detta gå till, och hur kan din organisation medverka, och till vilken nytta?

För att få svar på dessa frågor är du välkommen på ett seminarium i Bryssel 21 april riktat till politiker och tjänstemän på kommun-, landstings- och regionalnivå anordnat av VINNOVA, Sveriges Ständiga Representation vid EU och SKL. Sista anmälan är 14 april.

Läs mer och anmäl dig på VINNOVA:s webbsida


Tillbaka till toppen