Senior alert ökar patientsäkerheten vid Länssjukhuset

2010-08-11 21:47Målen för Länssjukhusets omställningsarbete är ökad tillgänglighet, ökad patientsäkerhet samt kostnadsreducering. Som en del i arbetet för ökad patientsäkerhet inför nu Länssjukhuset riskbedömningar och åtgärder enligt det nationella kvalitetsregistret för omvårdnad, Senior alert. För att uppmärksamma de två enheter som blev först med att registrera i Senior alert bjöd förvaltningen på tårta.

Förebyggande åtgärder för att förhindra vårdskador som undernäring, fall och trycksår är viktiga områden för äldre som söker akutsjukvård, primärvård/hemsjukvård och/eller kommunal äldreomsorg. Vårdskador innebär ett stort lidande för den enskilde och medför stora kostnader för samhället.

- Genom kvalitetsregistret Senior alert kan den enskilda enheten säkra vården och omsorgen för patienten samt jämföra sin vårdkvalitet över tid. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten till bästa möjliga vård oavsett vem som ger vården. En nationell och gemensam databas skapar förutsättningar för att jämföra olika enheters arbete med att förebygga skador och behandla vårdtagare. säger Christina Samuelsson, chef för vård- och verksamhetsutveckling och ansvarig för införandet.

2008 fattades ett principbeslut om att införa Senior alert i Landstinget Västernorrland. Länssjukhuset Sundsvall Härnösand är först ut i länet med att använda Senior alert i det vårdpreventiva arbetet.

Medicinklinikens avdelning 2 (hematologi) och ortopedklinikens avdelning 26A är de två första enheterna vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand och i Landstinget Västernorrland som börjat arbeta vårdpreventivt med hjälp av kvalitetsregistret.

- Vikten av att registrera, mäta och följa upp kan jag aldrig nog understryka, sa landstingsdirektör Sara Ekström som med snabbt varsel trädde in som tårtutdelare under fredagen.

Vårdutvecklare Eva Gunnarsson, vård- och verksamhetsutvecklingschef Christina Samuelsson, Ann-Katrin Lindström sjuksköterska på avdelning 2 samt landstingsdirektör Sara Ekström. Annika Eriksson, enhetschef på avdelning 26A med kollegor är glada för tårtan.


Har du frågor om Senior alert, kontakta Eva Gunnarsson, vårdutvecklare och regional koordinator för Senior alert, tfn 060-18 10 59, 070-639 63 43.

Tillbaka till toppen