Sista dag att söka kulturpeng för unga!

2014-11-20 08:26

Idag är sista ansökningsdag för vår kulturpeng för unga! Kom ihåg att skicka in din ansökan!

Är du mellan 16-25 år och har en idé du vill förverkliga, ensam eller ihop med andra? Kanske vill du ordna en konsert, en utställning eller en föreläsning för unga. Gör en ansökan till oss! 

Vem kan söka?

  • Du som är mellan 16-25 år
  • Föreningar, grupper eller nätverk
  • Du som är skriven i Västernorrland 

Vad kan man söka för?

  • Projekt eller arrangemang av konstnärlig eller kulturell karaktär
  • Projektet eller arrangemanget ska vara publikt, det vill säga riktat till och marknadsfört bland ungdomar samt äga rum inom Västernorrlands län

Hur söker man?

Du kan söka stöd till ungas egna initiativ inom kulturområdet genom att fylla i en blankett som ligger på webbplatsen. Sista ansökningsdag är den 20 november 2014.

Skicka din ansökan per post till: Landstinget Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND

Läs mer i våra bidragsregler och ansök om stöd till ungas egna initiativ inom kulturområdet

Regionala nämnden beslutar vilka medel som ska fördelas och till vad. Kulturenheten arbetar sedan med fördelningen av kulturstöd utifrån de politiska direktiven.

Frågor?

Kontakta kultursamordnare Linda Nordlander Frisk


Tillbaka till toppen