Sjukgymnastikens dag firas den 8 september

2012-09-05 10:27

Kom och fira sjukgymnastikens dag i Örnsköldsvik och Sundsvall tillsammans med våra sjukgymnaster från landstinget Västernorrland! Ta reda på mer om hälsa och fysisk aktivitet. Ta tillfället i akt att rådfråga en sjukgymnast! Barn, ungdom, vuxna och äldre är välkomna.

Idag är smärta och besvär från rörelseorganen den näst vanligaste orsaken till längre sjukskrivningar. Oftast beror smärtan inte på någon allvarlig sjukdom eller skada och de allra flesta blir bra med tidigt insatt undersökning och individuell behandling av sjukgymnast.

Budskapet är att det inte behövs någon remiss för att träffa en sjukgymnast.
Forskningen ger stöd för att människor som får problem från rörelseorganen först bör bedömas av en sjukgymnast och vid behov hänvisas vidare till allmänläkare. Det är något vi vill sätta fokus på den 8 september.
 

Sundsvall

lördag 8 september kl. 10.00-17.00
IN:gallerian utanför Stadiumbutiken, Storgatan 26-40

Program

  • Prova ”myror i brallan” med stegräknare och få en lott till vinstbordet.
  • Se hur pulsen ändras vid trappgång,
  • Ställ frågor om fysisk aktivitet och hälsa.
  • Lämna dina egna tips på ”smygmotion” på en anslagstavla.

Örnsköldsvik

lördag 8 september kl. 11.00-14.00
Stora torget

Program

  • Ta chansen att göra enkla fysiska test som till exempel balanstest.
  • Ställ frågor om fysisk aktivitet och hälsa.


Tillbaka till toppen