Sjukhusbibliotekens utlåning av allmänlitteratur upphör från årsskiftet

2010-08-11 21:47

Allmänna biblioteksverksamheten bedrivs som vanligt fram till årsskiftet 2009/2010. Därefter hänvisas den som vill låna allmänlitteratur till de kommunala biblioteken.


Regionala nämnden beslutade den 24 augusti i år att avveckla den allmänna delen av sjukhusbiblioteket. Beslutet togs som ett led i Landstinget Västernorrlands besparingsåtgärder och då kommunerna redan idag har uppdraget att bedriva allmänbibliotek sågs ingen anledning att behålla verksamheten i landstingets regi.


Läs mer: Sjukhusbiblioteket


Tillbaka till toppen