Sjukskrivningsprocessen främjas

2010-12-06 16:39

Snabb, effektiv och säker vård och stöd för patienter. Det är målet för sjukskrivningsprojektet. I slutet av november träffades sjukskrivningskoordinatörer från norrlänen i Sundsvall för att utbyta erfarenheter och diskutera det stora nationella arbetet.


Distriktsarbetsterapeut och koordinatör Gustaf Forssell presenterade
några patientfall som kommer med i den blivande boken ”Sjukskrivning
som hjälper”.

– Koordinatorernas arbete ger en hel utvecklingskedja och växer till ett framstegsarbete. Mycket känner vi igen och nya lösningar kan vi ”stjäla” från varandra. Alla delar generöst med sig av sina goda erfarenheter och fallgropar vi bör undvika, säger sjukskrivningsprojektets projektledare i länet Jeannette Sehlberg.

Lösningsfokuserat team

Samtliga koordinatorer i Västernorrland är utbildade i lösningsfokuserat arbetssätt, som är en metod som fokuserar på möjligheter och lösningar.

Patienten är experten

– Vi låter patienten vara experten och kliver ur vår roll som expert. Patienter vet oftast själva vad de behöver för att lyckas. I stället tar vi på oss lyssnarörat och använder en intervjuteknik för att ta reda på varje individs egna resurser för att kunna föra dem framåt, förklarar hon.

– När vi började arbetet fann vi på en träff att bland koordinatörerna fanns en författare. Vi började fundera om vi skulle kunna sammanställa olika bilder av patienters väg mot förbättring. Och i dag är vi här och har ett manus till en blivande bok, visar Jeannette Sehlberg stolt.

Kapitel i livsbok

”Sjukskrivning som hjälper” är namnet på boken som Gustaf Forssell nu arbetar med. Den beskriver teamarbetet kring patienter. De som medverkar i den blivande boken har sjukskrivningskoordinatörerna i Västernorrland valt ut. Nu finns 14 berättelser och många bilder, som visar hur arbetet gått framåt.

– Hela idén bygger på ett samspel som utvecklas mellan patient och koordinatör. Både patienter och vårdpersonal kommer känna igen sig i skildringarna.

– De som valt att medverka i boken gör det för att kunna vara till nytta för andra, säger Gustaf Forssell, koordinatör, distriktsarbetsterapeut på Nacksta Vårdcentral, författare och förmedlare av alla dessa erfarenheter.

– Varje patient har tillsammans med bildterapeut Anita Forssell målat en då-bild av hur de kände sig i början av sjukskrivningsperioden och en senare nu-bild. Samtidigt har de listat några nyckelord som ger en naturlig ingång till samtal, säger han.

Motor i rehabilitering

Under dagarna diskuterades även den regionala rehabiliteringsgarantin enligt metoden ”Open space” med temat ”Möjligheter och svårigheter i koordinationsuppdraget”.

– Eftersom vi är ensamma kooridinatörer på vårdcentralen är det värdefullt att få träffa andra i liknande situation, menar arbetsterapeut Lena Isaksson, från vårdcentralerna Gilleberget och Ljustadalen.

Slutar älta

En film om en ung kvinna visades. Hon hade länge slussats mellan kuratorer och psykologer men först nu verkligen nått positiva resultat.

-   När man mår dåligt behöver man få bekräftelse på det men inte fastna där. Först nu har jag upplevt en extrem skillnad. Tidigare ältades allt det gamla om och om igen. Nu har jag genom koordinatorn lärt mig eget ansvar och att ta itu med min situation.

Början till läkning

– Bara att få berätta kan vara en läkningsprocess för patienten. Vi jobbar som koordinatorer som ett stöd till förändringsarbete. Alla vill något och vi kan bygga på deras motivationsfaktor, betonar Jeannette Sehlberg.

Hon kommer även att medverka i boken och skriva om lösningsfokuserat arbetssätt. Dessutom kommer psykoterapeut Ann Fernström och politiker kommentera boken.

Smidigare handläggning

– Koordinaterna gör ett fantastiskt utvecklingsarbete, som har en stor betydelse för både patienter och personal. Att detta är oerhört viktigt i dag med förändrade sjukskrivningsregler kan många intyga, säger Gun-Britt Milioris, biträdande projektledare för sjukskrivningsprojektet och rehabiliteringsgarantin.

– Jag slås hela tiden av vilken stor betydelse det har att samarbeta och göra rätt saker vi rätt tillfälle. Inom sjukskrivningsprojektet ska vi ge patienter en så snabb och smidig handläggning som möjligt för att nå en god rehabilitering. Det som nu återstår är en utvärdering eftersom verksamheten med koordinatorerna fortfarande är ett projekt.

Sjukskrivningsprojektet pågår totalt under sex år och avslutas i slutet av 2011. I dag finns koordinatörer på samtliga vårdcentraler, även de privata. 

Text och bild: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen