Sjukskrivningsprojektet publicerar bok

2011-06-15 12:04

Fredag den 17 juni publicerar sjukskrivningsprojektet inom Landstinget Västernorrland boken ”Sjukskrivning som hjälper”.

Bild på boken Sjukskrivning som hjälpers framsida.Temat för boken är vad som är till hjälp för människor i en sjukskrivningsprocess. Bokens huvudnav är 14 patienter som berättar om sina erfarenheter av sjukskrivningen, av möten med vården, med Försäkringskassan och andra aktörer och hur de hittar tillbaka till sin arbetsfömåga. Berättelserna tar sin utgångspunkt i mötet med koordinatorn och vad just den resursen betytt för patienten på hans/hennes väg till lösning av sin svåra situation.

I boken beskrivs det lösningsinriktade arbetssättet som tillämpas av koordinatorerna, ett patientcentrerat arbetssätt som bygger på respekt och tilltro till människors förmåga och möjlighet till förändring. Det är en modell som fokuserar på lösningar och människors resurser, istället för svagheter och problem.

Boken vänder sig till sjukskrivna personer och till andra som intresserar sig för hur man kan använda sin sjukskrivningstid aktivt och medvetet. Den syftar också till att inspirera olika personer inom vården och inom olika samhällsfunktioner att kunna stötta sjukskrivna på ett effektivt sätt.

Författare är Gustaf Forssell som till vardags arbetar som distriktsarbetsterapeut och koordinator på Vårdcentralen Nacksta.

Boken kommer att kunna beställas på www.lvn.se/sjukskrivning från och med fredagen den 17 juni.


Tillbaka till toppen