Sjukvårdsrådgivningen kvalitetssäkrar 1177

2011-10-10 10:43

Sedan några veckor gäller det nya numret 1177 till länets sjukvårdsrådgivning. Den som ringer det gamla numret kommer fortfarande fram men fredag 14/10 annonseras det i länets gratistidningar och Tidningen Ångermanland att det nya numret man ska ringa är 1177.

{DynamicContent:ImageGallery}Efter en lyckad provdriftperiod är vi nu anslutna och det blir nu naturligt att även informera om webbplatsen med samma namn 1177.se, betonar Kristina Öberg, distriktssköterska vid Sjukvårdsrådgivningen.

En nationell kampanj som först och främst vänder sig till föräldrar och barn kommer att gå av stapeln 24 oktober. Här kommer fokus läggas på både webb och telefonnumret.

Vilka jobbar på sjukvårdsrådgivningen?

På bottenvåningen i Länssjukhuset Sundsvall Härnösand sitter Sjukvårdsrådgivningens telefonsjuksköterskor och svarar på samtal som kommer in allt eftersom. De är alla specialutbildade och har fortlöpande fått utbildning under hela våren av Inera, som förvaltar invånartjänsten 1177.

På väggen i korridoren utanför deras arbetsrum finns en tavla som visar inkommande samtal, hur lång väntetiden och svarstiden är samt hur många som står i kö.

En bra svarstid ligger på under 3 minuter berättar Kristina Öberg, även utbildningsansvarig på Sjukvårdsrådgivningen. Detta kallas för servicegrad ett medan upp till nio minuters väntetid innebär servicegrad två.

Datoriserat rådgivningsstöd

Telefonsjuksköterskorna använder sig av ett datoriserat rådgivningsstöd med kvalitetssäkrad medicinsk information.
Med hjälp av statistik kan de göra en säker uppföljning efter samtalen.
Man tittar på statistiken och ser hur många träffar man haft. Hur många har t.ex ringt om magsjuka i olika delar av länet. På detta sätt kan man tidigare upptäcka vad som håller på att sprida sig.

- Man når ut med samma nyhet över hela Sverige om det skulle behövas, tillägger Kristina Öberg.

Alla sjuksköterskor är utbildade i en speciell samtalsprocess. Detta ger ett strukturerat arbetssätt som är likartat för alla. Det är viktigt att jobba aktivt i samtalet. De telefonsjuksköterskor som arbetar på vårdcentralerna har en länk på sitt intranät  till Rådgivningsstödet som är likartat överallt i Sverige.


Fem faser för att hitta svar

Telefonsjuksköterskorna jobbar enligt samtalsprocessens fem faser

  • Öppna
  • Lyssna
  • Analysera
  • Motivera
  • Avsluta

Telefonsjuksköterskorna har i sin utbildning fått lära sig fallgropar och svårigheter samt blivit uppmärksammade på de verktyg som behövs för att samtalet ska bli så lyckat som möjligt. Samtliga är legitimerade sjuksköterskor och många är även distriktssköterskor.

Många har dessutom 15 högskolepoäng i telefonrådgivning vid Uppsala universitet. Varje år måste var och ens kompetenskort förnyas.

Om du har frågor om hur sjukvårdsrådgivningen arbetar är du välkommen att kontakta Kristina Öberg via hennes e-post: kristina.oberg@rvn.se 


Tillbaka till toppen