Skicklighet i motiverande samtal undersöks i studie

2012-10-16 15:37

Behandlarens skicklighet i motiverande samtal, MI, är avgörande för resultatet vid livsstilsförändringar. 2013 deltar Landstinget Västernorrland som en av sju landsting/regioner i en nationell studie för att vidareutveckla motiverande samtal.

Nu har Landstinget Västernorrland fått klartecken att delta i studien som görs av Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet är att utvärdera olika typer av utbildning i MI för att bättre förstå hur färdigheter i MI bör läras ut och upprätthållas inom vården. Studien beräknas pågå till och med juni 2014.

– Det är av stor vikt att vi har duktiga behandlare både för patientens skull och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det här är ett unikt tillfälle för oss att delta och vi får möjligheten att förstå hur vi utvecklar vår kunskap och färdighet inom MI, säger Inger Bergström, vårdområdesdirektör.

En av studiens hypoteser är att grundutbildning i MI som åtföljs av upp till sex tillfällen för återkoppling/handledning ökar deltagarnas möjligheter att uppnå god kompetens i metoden.

Om du har frågor, kontakta:

Johannes Dock
Folkhälsoplanerare
0620-192 96
070-560 60 54
johannes.dock@rvn.se

 

Text: Charlotte Bovidsson


Tillbaka till toppen