Eva Oskarsson och Emelie Sörqvist Fagerberg
Eva Oskarsson och Emelie Sörqvist Fagerberg

Sköra äldre och läkemedel-nytt PM på internetmedicin.se

2014-08-15 09:33

PM:et har utarbetats av Emelie Sörqvist Fagerberg, apotekare vid Läkemedelsenheten och Eva Oskarsson, geriatriker och rådgivare i äldresjukvårdsfrågor, Landstinget Västernorrland

- Vårt PM handlar om sköra äldre och läkemedel och innehåller rekommendationer och vanliga symtom och diagnoser hos multisjuka äldre som söker sjukvård, säger Emelie Sörqvist Fagerberg, apotekare vid Läkemedelsenheten.

Syftet med publikationen är att uppmärksamma läkemedel som en vanlig orsak till biverkningar hos äldre. Det är viktigt att tänka på att läkemedel kan vara utlösande faktor under varje steg vid omhändertagandet av sköra, äldre patienter.

Internetmedicin.se är en av de största internetsidorna där medicinsk information hämtas och är avsedd som beslutsstöd i den kliniska vardagen för medicinsk personal.

Läs publikationen på internetmedicin.se

 


Tillbaka till toppen