Smartare belysning ger klimateffekt och sparar pengar

2010-08-11 21:48

Landstinget Västernorrland har satsat på en ny typ av belysning vid före detta Härnösands sjukhus, som både ger kraftigt minskade elkostnader och klimateffekt.

Den nya belysningen har minskat elförbrukningen med två tredjedelar och fungerat som modell för flera liknande investeringar i landstinget.

Att satsningen ger en klimateffekten, förutom minskade kostnader, är mycket viktigt.
Vid årets Energiting på Stockholmsmässan den 12-13 mars kommer Landstinget i Västernorrland att presenteras som ett av flera goda exempel.

– Det är roligt att kunna bidra till samhällsnyttan och samtidigt spara pengar, säger Jan Lindberg, energiingenjör vid landstinget.

Det pågår en nationell satsning på effektivare energi och det finns flera liknande exempel runt om i landet. Det finns totalt 6,2 miljarder kronor i en pott till energieffektivisering. Landstinget i Västernorrland har satsat nära 25 miljoner kronor och av det har en tredjedel har varit bidrag från staten.

Landstinget Västernorrland jobbar för effektivare energianvändning även inom andra områden, till exempel pellets, solenergi och kylanläggningar.


Tillbaka till toppen