Smartare resor för klimat och ekonomi

2014-11-03 11:01

Kommunerna i länet och landstinget planerar ett regionalt projekt för smartare resvanor i de egna organisationerna med stöd från Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och länsstyrelsen.

Tillsammans utgör de 28 000 anställda en stor del av länets befolkning och de genomför många tjänsterresor samt arbetsresor till och från jobbet.

Distansmöten och kollektivtrafik 

Den CERO-analys som genomförts visar att kommunernas och landstingets tjänsteresor under de kommande tre åren kostar cirka 500 miljoner kronor vid ”business as usual”.

Genom samverkan och gemensamma aktiviteter kan både kostnader och klimatpåverkan minskas från de egna resorna. Vi bedömer att det tillsammans går att spara 100 miljoner kronor genom satsningar på distansmöten och fler tjänsteresor med kollektivtrafik. De resurser som frigörs kan bidra till kärnverksamheternas finansiering samt satsningar på förbättrad kollektivtrafik.

Intern klimatkompensation i landstinget 

Landstinget har via klimatsmarta tjänsteresor och arbetsmöten minskat koldioxidutsläppen samt kunnat hålla nere kostnaderna för resorna. För att främja tjänsteresor med kollektivtrafik har landstinget infört intern klimatkompensation från 2013 där distansmöten och resande med kollektivtrafik gynnas på bekostnad av bilkörning och flyg. En reserådgivare finns som hjälper verksamheterna hitta effektiva resealternativ samt mötestider utifrån resande med buss och tåg. Resultaten visar att det går att påverka resvanorna för tjänsteresor i en hållbar riktning.

Tabellen i bilden visar förändringen för landstingets tjänsteresor mellan 2011 och 2013. Till exempel har resor med kollektivtrafik ökat med 120 procent i landstinget under dessa två år. 


Tillbaka till toppen