Smittskyddsenheten flyttar

2012-08-29 16:39

Tisdagen den 4 september 2012 flyttar Smittskyddsenheten från Sundsvalls sjukhus till lokaler vid Hälsocentralen Matfors.

Anledningen till flytten är att enhetens nuvarande lokaler ska byggas om för en annan verksamhet vid sjukhuset.

Lokalerna i Matfors är en tillfällig lösning i avvaktan på att frågan om permanenta, verksamhetsanpassade lokaler för Smittskyddsenheten blir löst.

Ny adress

Besöksadress: Skölevägen 19, Matfors

Postadress: Skölevägen 19, 864 31 Matfors

Telefon- och faxnummer samt e-postadresser är oförändrade.

Vi ber om överseende med att vår tillgänglighet delvis kan vara begränsad under vecka 36.


Tillbaka till toppen