Färdiga vaccinsprutor ligger på ett fat

Snart ska många få andra sprutan – vaccinsamordnaren: ”Undvik att boka om din tid”

2021-04-21 16:15

Vaccinationstakten har de senaste veckorna ökat markant i Västernorrland. Var tredje länsbo har nu fått sin första spruta och en av tio har också fått sin andra dos. Därför har regionen nu kunnat öppna vaccineringen för de som är 60 år och äldre.

I går, tisdag, fattade regionen tidigare än planerat beslut om att öppna vaccineringen för alla som är 60 år och äldre.

- Det visade sig att de tider som släpptes inte blev fullbokade och därför fattade vi beslut om att öppna bokningen för nästa grupp, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare, Region Västernorrland.

Parallellt med 60-plussarna pågår vaccineringen av personer med stöd enligt LSS eller personer som beviljats assistansersättning. De behöver inte själva boka sin tid utan kallas istället till sin vaccination.

Vaccintillgång

Under tiden fram till vecka 25 kommer volymerna av vaccin som levereras till Västernorrland att ligga på omkring 10 000 doser per vecka. Under vecka 23 får vi enligt prognos en högre volym på omkring 15 500 doser.

- Det innebär att vi kommer ligga på ungefär samma vaccinationsflöde som vi hade förra veckan, säger Karin Sellgren.

Totalt sett kan vaccinvolymerna dock bli något lägre än tidigare prognoser. Det kan förklaras som en kombination mellan åldersrekommendationerna för Astra Zenecas vaccin och att Janssens vaccin fortfarande är pausat på nationell nivå.

Vaccinering av dos 2

Andra veckan i maj, vecka 19, kommer vaccinationsarbetet att gå in i en fas där regionen i stor utsträckning kommer att vaccinera dos 2. Det innebär att mängden vaccin som blir tillgängligt för nya grupper begränsas och antalet tillgängliga vaccinationstider kommer att gå ner.

- En förutsättning för att vi ska kunna hålla takten är att vi har fulla tidböcker. Precis som tidigare kommer de att fyllas på med nya tider allt eftersom vi får vaccin, säger Karin Sellgren.

Karin Sellgren uppmanar invånarna att undvika ombokningar av sina tider för dos 2. Den bokas direkt när man tar första sprutan.

- Vi får många förfrågningar om att boka om dos 2 och tidigarelägga den. Det är inget vi gör. Det finns ingen garanti för att just det vaccin du ska ha finns tillgängligt vid en tidigare tidpunkt. Om du absolut inte kan komma på din inbokade tid, avboka då den och kontakta oss för att boka en ny tid senare.

Riskgrupper näst på tur

Nästa grupp som står på tur för vaccination är de som tillhör någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten identifierat och som är 18 till 59 år gamla.

De grupper som Folkhälsomyndigheten identifierat är:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.

Dessa grupper kommer inte att kallas utan kommer att behöva boka sin tid själva. Regionen kommer att informera om när det blir dags för riskgrupperna att boka sin tid.

Nya besked om vaccin

Under tisdagen kom besked från Folkhälsomyndigheten om att dos 2 för personer under 65 år inte kommer vara Astra Zenecas vaccin, även om det var det man fick i första sprutan.

Myndigheten gjorde även ett förtydligande när det gäller vaccinering av vård- och omsorgspersonal.

Endast personal som på daglig basis deltar i omvårdnad av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom är prioriterad för vaccination i fas 2. Övrig personal prioriteras får vänta på sitt vaccin till ett senare skede. Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso- och sjukvård — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För Region Västernorrland innebär det att vi nu påbörjar omplanering utifrån dessa besked.

Totalt har 83 144 doser vaccin hittills givits i Västernorrland. Karin Sellgren konstaterar att regionens vaccinationsarbete gett resultat och uppmanar alla att vaccinera sig när det blir deras tur.

- Vi kan tydligt se att dödligheten i covid-19 är betydligt lägre i Västernorrland under våg 3 än den var under våg 2. Det gläder mig att se att det vaccinationsarbete vi hittills gjort har räddat liv!


Tillbaka till toppen