Sök landstingets kulturstipendier

2012-02-01 10:31

Landstinget Västernorrland delar ut kulturstipendier till dig som är mantalsskriven i Västernorrlands län eller till dig som genom din kulturella verksamhet har nära anknytning till vårt län. Stipendiet kan sökas av dig som fyller högst 30 år under 2012.

Kulturstipendierna är avsedda att användas till utveckling och vidareutbildning inom konstområdena litteratur, bildkonst, musik, dans, teater, film, foto eller liknande område, under pågående eller avslutad högre konstutbildning.

Du söker kulturstipendiet på en särskild blankett som beställs på 0611-803 34 eller hämtas på vår hemsida. Stipendierna delas ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni 2012.

Skicka din ansökan senast den 5 mars 2012 till:
Landstinget Västernorrland
Regional Utveckling
871 85 Härnösand


Tillbaka till toppen