Sök statliga medel för att förebygga spridning av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar

2010-08-11 21:47

För att ytterligare stärka de förebyggande insatserna i Västernorrland finns nu möjlighet för kommuner, landstinget och ideella organisationer/föreningar att ansöka om statliga medel inför 2010. Ansökningarna samordnas av respektive landsting.

 

Ansökan kan avse till exempel utbildnings eller informationsinsatser till personer som möter de riskutsatta grupperna, bidrag till informationsmaterial, utveckla metoder för samverkan mellan kommun/landsting/frivilliga organisationer.
 

Socialstyrelsens webbplats

http://www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/hivsti

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/hivsti/landstingochkommuner


Hör gärna av er till undertecknad med idéer, frågor eller för att diskutera aktiviteter, samverkan, information om ansökningsförfarandet m.m. senast 30 oktober 2009.

Anna-Karin Öberg
Hiv/STI samordnare
Landstinget Västernorrland
anna-karin.oberg@rvn.se
tel: 0611-80089

 

Läs mer på lvn.se: HIV/STI 2010


Tillbaka till toppen