Solklart – norrlands största satsning på solel

2013-04-12 15:21

Landstinget har planer på att genomföra norrlands största satsning på solel. Satsningen innebär att 3200 kvadratmeter solpaneler med en årsproduktion av 400 megawattimmar sätts upp på taken vid de tre sjukhusen i länet. Den 10 juni levererar Tillväxtverket beslut om projektet Solklart kan starta. 

En förutsättning för att Solklart ska bli verklighet är att EU-medel beviljas från det regionala strukturfondsprogrammet. Landstingsstyrelsen har under april tagit beslut att medfinansiera projektet med 6,8 miljoner kronor och samma belopp söks från strukturfonderna. Beslut från Tillväxtverket väntas den 10 juni.

Förutom installationerna planeras en omfattande marknadsföring av solenergi. Västernorrlands Energikontor kommer att anställa en person som ska jobba med att sprida kunskap om solens möjligheter till andra större fastighetsägare i regionen.


Tillbaka till toppen