Sollefteå höjer pulsen vecka 16

2010-08-11 21:47

Sollefteå höjer pulsen under ”Uppmärksamhetsveckan om fysisk aktivitet och goda matvanor”

Vecka 16, den 19-25 april, har utsetts av Folkhälsoinstitutet till en uppmärksamhetsvecka om fysisk aktivitet och goda matvanor.

-   Därför vill vi kraftsamla och visa på alla goda möjligheter för den som vill vara fysiskt aktiv, säger Eva Billberg som är verksamhetschef för vårdcentralerna i kommunen.

Läs programmet för aktiviterna här

Fysisk aktivitet och goda matvanor är viktiga förutsättningar för vår hälsa. Det är väl bevisat att den som rör på sig och äter bra mår bättre, håller sig friskare och minskar risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Under uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige satsar vi gemensamt på att sprida inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig.

Vårdcentralerna satsar stort

Vi gör en särskild satsning på Fysisk aktivitet på Recept (FaR) på vårdcentralerna. Sjukgymnasterna från vårdcentralen Sollefteå och Ramsele erbjuder företag besök och information om hur personalen kan komma igång med fysisk aktivitet/motion. Tisdagen den 20 april 2010 finns en sjukgymnast på ICA i Ramsele för att presentera information om fysisk aktivitet. Då finns också möjlighet att få ett recept på fysisk aktivitet (FaR).

Österåsen deltar

Österåsens hälsohem inbjuder allmänheten till en föreläsning med Ninni Engblom ”Bra mat – helt enkelt” den 20 april 2010. Hälsoupplysaren Annika Näsman kommer att föreläsa för personer med funktionsnedsättningar respektive äldre om vikten av goda matvanor och rörelse den 21 april 2010.

- Sollefteå kommun höjer pulsen genom att erbjuda sina invånare många varierande aktiviteter. En förhoppning med uppmärksamhetsveckan är att den ska väcka engagemang och motivera många att försöka förbättra sin hälsa genom goda matvanor och fysisk aktivitet, avslutar verksamhetschef Eva Billberg.

Information finns även på Sollefteå kommuns hemsida http://www.solleftea.se

Mer information:
Verksamhetschef  Eva Billberg, 070- 212 24 32

 


Tillbaka till toppen