Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus hjälper Sundsvall korta köer inom ortopedi/kirurgi

2010-08-11 21:47

Länssjukhuset Härnösand Sundsvall (LSH) har ackumulerat köer inom bl a ortopedi och kirurgi, som nu utgör en ”ryggsäck” man inte klarar av inom ramen för vårdgarantin. Detta måste förbättras för patienternas skull. Sollefteå respektive Örnsköldsviks sjukhus klarar vårdgarantin för egna populationen. De bistår nu LSH i arbetet med att korta köerna.

Företrädare för länets tre sjukhus har enats om en gemensam plan för att se till att Landstinget Västernorrland klarar vårdgarantin hösten 2010 i syfte att dels få del av ”kömiljarden”, cirka 18 MSEK, dels ordna en bättre situation för patienterna. Det innebär att LSH:s så kallade ”ryggsäck” ska vara borta till den 30 september.

Ortopedi 
LSH:s behov: 100 höftplastiker, 100 knäplastiker, 1 300 mottagningsbesök

Lösning:
• Sollefteå genomför 30 operationer och Örnsköldsvik 60 operationer
• Resterande 110 operationer genomförs på LSH utöver de som tillkommer från mottagningskön.
• Örnsköldsvik genomför 400 mottagningsbesök
• LSH genomför resterande 900 mottagningsbesök.

Kirurgi 
LSH:s behov:
Cirka 135 operationer av varierande slag.

Lösning:
• Sollefteå tar cirka 60 operationer
• LSH genomför resterande

LSH svarar för information till patienterna, bokning för operationsplanering hos respektive sjukhus samt eventuell eftervård eller rehabilitering.

När ovanstående handlingsplan genomförts, ligger LSH i fas för att inte längre ha ”ryggsäck” och kan koncentrera sig på det ordinarie inflödet av patienter inom ortopedi och kirurgi.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Sigbjörn Olofsson, sjukhusdirektör
mobil 070 – 949 44 85

Lars Bolin, landstingsdirektör
mobil 070-572 58 59

Inger Bergström, sjukhusdirektör
mobil 070 – 605 64 93


Tillbaka till toppen