Somatisk Behandlingsenhet öppnar på Länssjukhuset 12 augusti

2013-08-05 15:31

Måndag den 12 augusti öppnar en ny enhet, den Somatiska behandlingsenheten på Länssjukhuset i Sundsvall.

Målgruppen är polikliniska patienter som ska genomgå vissa behandlingar och olika undersökningar, där förberedelser inför undersökningen samt övervakning efter och under pågående behandling krävs.
 
Enheten är en dagverksamhet och bemannas av tre sjuksköterskor och har sex sängplatser och en behandlingsstol. Enhetens lokaler ligger i anslutning till Lungmottagningen.
Vid uppstarten bedrivs verksamheten i en mindre utsträckning och kommer sen att öka allt eftersom.
 
Enheten har kommit till efter att en arbetsgrupp med personal från Operationscentrum, Bild- och funktionscentrum och Kirurgiskt centrum fått i uppgift att se över flödet av patienter som är i behov av dagsjukvård men som inte passerar centraloperation.
 
Arbetsgruppen identifierade olika brister i bland annat patientsäkerheten och vårdnivån.
Arbetsgruppen föreslog därför att den Somatiska behandlingsenheten ska startas som ett projekt, för att förbättra patientsäkerheten och lägga vårdnivån på en rimlig nivå.
 
Verksamhetschef för den Somatiska behandlingsenheten är Jens Ingmann Jensen. Enhetschef är Agneta Melin.
 
Enhetens telefonnummer är 060-18 38 52


Tillbaka till toppen