Sommarkurser vid våra folkhögskolor

2013-05-17 10:33

I sommar erbjuder Hola, Örnsköldsvik och Sundsvalls folkhögskola en rad olika sommarkurser. Ta chansen att läsa något intressant i sommar under en kort period.

– Det kommer hit turister i samband med våra sommarkurser och vi får chans att visa vad länet har att erbjuda, säger Monika Sundström som är lärare vid Hola Folkhögskola. Jag har två av kurserna som ges vid Hola, fortsätter hon, utflyktskursen Höga-Kusten Ådalen och ekobrukskursen. Vid utflyktskursen åker vi runt och tittar på välkända turistmål, en populär kurs. Ekobrukskursen, som fulltecknades redan i april, har också fått stort intresse i år, berättar Monika.

Andra kurser som ges är exempelvis natur och friluftsliv med fjällvandring, akvarell och smide.

Ta chansen att söka redan nu, sista ansökningsdag är den 2 juni 2013 för kurser vid Hola folkhögskola. Till Ålsta folkhögskolas internationella sommarkurs i svenska A2/B1 är sista ansökningsdag den 31 maj 2013.

Sommarkurser vid Hola folkhögskola

Läs mer om Hola folkhögskolas sommarkurser på Holas webbplats.

Sommarkurser på Hola folkhögskola 

Sommarkurs vid Sundsvalls folkhögskola

Sundsvalls Folkhögskola ger en sommarkurs tillsammans med Länsmuseet i arkeologi - öppen kursgrävning. Vi gräver ut två skadade gravhögar från järnåldern i Tuna/Matfors. Kursen ges i slutet av augusti. Detaljerad info och kursdatum kommer senare på Ålstas webbplats.

Sommarkurs vid Ålsta folkhögskola

Tillsammans med Svenska Institutet för studerande i svenska ges "Ett möte med Sverige" - Internationell sommarkurs i svenska A2/B1.
Läs mer på Ålsta folkhögskolas webbsida.

Ålsta folkhögskola

Sommarkurs vid Örnsköldsviks folkhögskola

Örnsköldsviks folkhögskola planerar att i samarbete med Grundsunda hembygdsförening anordna en sommarkurs i Smide under vecka 24 2013.
Kursen vänder sig till nybörjare och kommer att ge grundläggande kunskaper i smide.
Detaljerad info kommer senare på Örnsköldsviks folkhögskolas webbplats.

Örnsköldsviks folkhögskola


Tillbaka till toppen