Sopar nya kvastar bäst? 450 valdes av fullmäktige till olika poster

2010-12-09 16:43

Det blir alltid en del ”nya kvastar” som väljs in i samband med att det varit val och det nu byts mandatperiod. Den här gången är det nya rätt påtagligt eftersom majoriteten ändrats i Landstinget Västernorrland. Därmed sker en hel del omkastningar. Närmaste fyrårsperioden får sedan avgöra om ordspråket ”nya kvastar sopar bäst” stämmer.

Hela 450 val gjordes för den kommande mandatperioden, inklusive dem som valdes som ersättare. Det är i många sammanhang som personer ska väljas in av landstingsfullmäktige; som jurymän för tryckfrihetsmål, nämndemän i Förvaltningsrätten, Hovrätten, Kammarrätten, Fastighetsnämnden, Överförmyndarnämnden, Skattenämnderna i respektive kommun med mera. Utöver då ledamöter till landstingets egna nämnder och styrelser.

Ett antal revisorer i olika sammanhang väljs dock inte förrän vid februarimötet. Socialdemokraterna ville också få lämna sina kandidater till Västernorrlands läns Trafik AB samt sin representant till Norrtågs styrelse till nästa sammanträde.

Vid fullmäktige framförde Sverker Ågren (KD) från möte med valberedningen att Landstingets revisorer skulle utökas från 9 till 13 ledamöter. Nu var den frågan inte möjlig att avgöra vid fullmäktigemötet varför han påpekade att han återkommer i frågan vid ett senare tillfälle.

Här finner du den digra listan över valda till olika uppgifter (pdf)

Information om våra förtroendevalda kommer inom kort att presenteras på sidan om förtroendevalda och politisk organisation:

Landstingets förtroendevalda

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen