Stämningsfullt vid 2014 års kulturstipendieutdelning

2014-11-26 15:32

Idag delades kulturstipendierna ut vid en ceremoni i Landstingsfullmäktige. Nästan en fördubbling av antalet ansökningar visar att kreativiteten bubblar och skaparkraften inom kulturområdet i länet är stor.

Årets kulturstipendier om sammanlagt 200 000 kronor tilldelas åtta kulturskapare i länet.
– Ungdomsstipendierna innebär att vi kan nå unga människor redan från 16 års ålder, som finns i länet och provar sig fram, säger Sverker Ågren (KD) Regionala nämndens ordförande. Kulturstipendierna når personer som kommit lite längre i karriären, nationellt kända kulturutövare och ibland även internationellt kända. Stipendiet inom kulturella och kreativa näringar kännetecknas av att stipendiaten vill göra något till stöd för länets utveckling.

Vid ceremonin bjöd musikstuderande David Anton Kontra på gitarrspel och musikern Sara Parkman spelade fiol. (filmklipp)

Håll utkik!

Nästa år kommer möjlighet att söka våra kulturstipendier igen.

Mer om årets stipendiater

Två kulturstipendier om 30 000 kronor tilldelas musikern Sara Parkman samt arkitekt och designer Kristoffer Sundin.
Stipendiet är avsett att möjliggöra vidareutbildning, egen utveckling eller projekt inom litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och andra jämställda områden under pågående eller avslutad höge konstutbildning.

Ett arbetsstipendium om 50 000 kronor tilldelas konstnären Per Elof Nilsson Ricklund.
Arbetsstipendium ska ge möjlighet att utan avbrott genomföra kulturarbete, projekt eller för att stimulera till experiment inom det kulturella området.

Fyra kulturstipendier för unga om 10 000 kronor
Dessa tilldelas musikstuderande David Anton Kontra, konsstuderande Mikaela Vestin, gymnasisten och musikern Mahmoud Khwaiter och fotografistuderande Zandra Högberg. Kulturstipendiet för unga delas ut för att stimulera till förkovran, stimulans och egen utveckling.

Ett stipendium till entreprenör inom kulturella och kreativa sektorn om
50 000 kronor tilldelas smeden Thomas Höglund
Stipendiet tilldelas en kulturutövare och entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland.


Tillbaka till toppen