Elisabeth Strömquist gratulerade Sara Själander.
Elisabeth Strömquist gratulerade Sara Själander.

Stor bredd på landstingets forskning

2014-12-17 11:56

Många spännande forskningsprojekt presenterades när "En dag om forskning" anordnades.

Antalet personer med forskarutbildning i Landstinget Västernorrland ökar.
– Det är en positiv utveckling och jag ser gärna att det blir ännu fler anställda som har en forskarutbildning, säger Elisabeth Strömqvist, ordförande i Landstingsstyrelsen.

När landstingets årliga forskningsdag arrangerades fanns mycket intressant forskning att uppmärksamma.
– Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren med mer medel till forskning och en ökad samverkan i norr när det gäller forskningsfrågor, säger Jonas Appelberg, forsknings- och utvecklingschef.

Stor bredd på forskningen i landstinget

Vid forskningsdagen uppmärksammades en del av alla de forskningsprojekt som bedrivs i landstinget. Bland de som blev tilldelade stipendier handlade forskningsområdena om allt från förlossningsrädsla till behandling av lårbenshalsfrakturer och bröstcancer.

En förteckning över de forskningsprojekt som fick stipendier 2014 hittar du här

På bilden: Elisabeth Strömquist gratulerar Sara Själander från Medicinkliniken i Sundsvall som fick stipendie för sin forskning.


Tillbaka till toppen