Strålande tider för egen solelproduktion

2014-09-05 15:45

Just nu inleds solelinstallationerna i Örnsköldsvik på byggnaden Wemers tak. I första etappen kommer 1250 kvadratmeter solceller att monteras i Örnsköldsvik och 850 kvadratmeter i Sundsvall.

Största energikällan av dem alla är som bekant solen. Utvecklingen av förnybar energi och solceller drivs av insikten att energi kommer att bli dyrare. Vi vill också begränsa vår klimatpåverkan och då är solel lysande. 

Nu börjar det hända saker. Just nu inleds solelinstallationerna i Örnsköldsvik på byggnaden Wemers tak. Under en solig dag kommer solcellerna att producera nästan all eleffekt som byggnaden behöver för drift av verksamhetsutrustning och fastighetsteknik. I första etappen kommer 1250 kvadratmeter solpaneler att monteras i Örnsköldsvik och 850 kvadratmeter i Sundsvall.

Sol en hållbar energilösning

– Att kombinera energieffektiviserande åtgärder med förnybar elproduktion är ett medvetet val för att aktivt driva på omställningsarbetet mot mer hållbara energilösningar och samtidigt få större rådighet över framtida energikostnader, säger Hans Axelsson, fastighetschef vid landstingsfastigheter.

Invigning vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall sker i december med driftklara anläggningar som sammantaget bedöms ge en årlig produktion på 250 MWh el.

Utgiften för projektet har beräknats till drygt sex miljoner kronor varav 35 procent har beviljats av länsstyrelsen i statligt investeringsstöd. Målet är att ha 7 000 kvadratmeter solceller på våra sjukhus inom fem år.

På bilden ser vi Torbjörn Vesterin, Jan Lindberg och Gunnar Bäckman vid landstingsfastigheter. 


Tillbaka till toppen