Strejken över - treårigt avtal klart

2010-08-11 21:47


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdförbundet svarade igården 28 maj ja på medlarnas hemställan.

Strejken avbryts torsdag 29 maj klockan 10.00.

Läs mer på SKL och Vårdförbundets webbplatser:


Sveriges kommuner och landstng (SKL)

Vårdförbundet


Tillbaka till toppen