Strömquist föreslås efter Söderberg

2010-08-11 21:47Elisabeth Strömquist föreslås efterträda Ewa Söderberg som landstingsstyrelsens ordförande och därmed också landstingsråd i Landstinget Västernorrland. Bara en dag efter att Ewa Söderberg meddelat sin avgång presenterade alltså socialdemokraterna efterträdaren – enhälligt utsedd av styrelsen på måndagskvällen.


– Det här innebär ett stort ansvar och är en stor utmaning, konstaterade hon vid den presskonferens som hölls på tisdagsförmiddagen.
– Jag är ödmjuk inför uppdraget, fortsatte hon.
Hon påpekade också att det är viktigt att ha respekt för den oro som förändringarna skapar hos många.
– Det blir tuffa beslut som kommer men de är nödvändiga, sa hon.

Kommunikationen
Hon underströk också att landstinget måste förbättra sin kommunikation; att det är viktigt att fortlöpande informera om vad som sker i processen.
– Alla ska känna sig väl informerade, slog hon fast och ansåg att det är viktigt med öppenhet, tydlighet och gemensam respekt.
Hon hyllade också ett samarbete över partigränserna kring kostnadsreduceringarna.
– Det behövs en politisk enighet och det vill jag prioritera, sa hon.

”Känns nervöst”
Hon sa också, på en direkt fråga, att det känns nervöst att tillträda på den föreslagna posten och att hon upplever att det är ett stort förtroende hon fått. Förfrågan fick hon ”för några dagar sedan” men det har redan varit klart att hon skulle stå som första namn på S-listan och därmed axla Ewa Söderbergs mantel. Nu skedde det tidigare än beräknat.
Elisabeth Strömquist är 48 år. Hon har varit ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen från 2006. Hon har tidigare också varit länsordförande för Kommunal.

Inom två veckor
Hennes tillträdande på nya posten innebär ett antal rockader inom Landstinget Västernorrland. Partidistriktet hoppas dock inom närmaste veckan vara klar över förslagen till de olika posterna, eftersom ett extra landstingsfullmäktige för att välja Elisabeth Strömquist till bland annat Landstingsstyrelsens ordförande beräknas genomföras inom två veckor.


Tillbaka till toppen