Strukturfondspartnerskapet har avstyrkt solelprojektet

2013-06-10 14:22

I april tog Landstingsstyrelsen beslut om att satsa på solel och medfinansiera projektet Solklart med 6,8 miljoner kronor. Samma belopp söktes ifrån strukturfonderna och det avstyrktes vid dagens möte i Östersund med stukturfondspartnerskapet för mellersta norrland.

Strukturfondspartnerskapet var dock inte beslutsföra idag på grund av för få närvarande ledamöter. Protokoll kommer därför att gå på remiss till frånvarande ledamöter. Inom kort väntas slutgiltigt besked gällande solelsatsningen som landstinget vill göra tillsammans med Kommunförbundet och Västernorrlands Energikontor.

FAKTA

Det som skulle bli Norrlands största satsning på solel innebär 3200 kvadratmeter solpaneler med en årsproduktion av 400 megawattimmar. Planen var att sätta upp panelerna på taken vid sjukhusen i länet. Förutom installationerna planerades en omfattande marknadsföring av solenergi för att sprida kunskap om solens möjligheter till andra större fastighetsägare i regionen.


Tillbaka till toppen