Sundsvall första sjukhuset i Norrland med lustgasrening

2014-05-02 12:29

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand är det första sjukhuset i Norrland som inför reningsanläggning för lustgas. I april togs anläggningen i bruk och nu har vi en mera klimatsmart förlossning.

På bilden får medarbetarna vid förlossningen se hur anläggningen fungerar. I destruktionsanläggningen passerar lustgasen över en katalysator i en uppvärmd reaktor och sönderdelas till kväve och syre. Det är viktigt att dubbelmaskerna vid förlossningen används på rätt sätt så att lustgasen leds till destruktionsanläggningen.

Lustgas har stor påverkan på klimatet

I Västernorrland används lustgas vid 73 procent av förlossningarna. Tyvärr har gasen en negativ påverkan på miljön och ger 310 gånger större klimatpåverkan än koldioxid.

Under 2013 motsvarade landstingets användning av lustgas 1 145 ton koldioxid.
Det är lika stor påverkan som från landstingets samtliga tjänsteresor där 490 000 mil bilkörning ingår.

Landstinget tar sitt ansvar

För att minska lustgasens klimatpåverkan har landstinget investerat 2,3 miljoner kronor i en lustgasdestruktör.

- Att vi nu kan minska klimatpåverkan från lustgas innebär att landstinget tar ansvar och hälsar våra nyfödda till livet på ett hållbart sätt, säger Eva Andersson (MP), ordförande i politiska referensgruppen för miljö- och energifrågor.

Landstinget planerar att installera samma reningsanläggning för lustgas även vid förlossningarna i Örnsköldsvik och Sollefteå.


Tillbaka till toppen