Sverige kan få tillgång till prepandemiskt vaccin

2010-08-11 21:47

Sverige förbättrar nu möjligheten att snabbt få tillgång till läkemedel och snabbare leverans av vaccin mot den nya influensan A(H1N1).

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att inleda förhandlingar om att teckna ett avtal med läkemedelstillverkaren GlaxoSmithKline, GSK, om tillverkning av prepandemiskt vaccin.

Avtal finns vid pandemiklassning

Idag finns ett avtal mellan Sverige och läkemedelföretaget om leverans av vaccin och läkemedel mot den nya influensan A(H1N1) om WHO skulle komma att klassa den som en pandemi. Men det avtalet gäller just vid en pandemiklassning. Idag klassar WHO risken för pandemi till 5 på en 6 gradig skala.

Nio miljoner doser

Uppdraget som Socialstyrelsen nu fått innebär att Sverige skulle kunna få tillgång till vaccin och läkemedel även om influensan inte bli pandemiklassad. Det handlar om 9 miljoner doser vaccin och ytterligare 200 000 förpackningar av läkemedlet Relenza utöver det avtal som redan finns med GlaxoSmithKline idag.

 

Sara Johansson
Ledningsstaben Information

 Tillbaka till toppen