Systeam Cross – strategisk utveckling ska ge oss patientsäkert system!

2010-12-08 16:24

- Det är bra att det gjorts en hot- och riskanalys av Systeam Cross. Den har gett oss konkreta punkter att jobba med – det är en del av det ständiga förbättringsarbetet som pågår i förvaltning och underhåll av systemet, säger Stefan Alexandersson, IT-chef i Landstinget Västernorrland.

- Inget av det som enligt rapporten skulle hända inom sex månader har dock ännu hänt. Däremot såg vi svagheter och hittills har vi åtgärdat 35 punkter av de dryga 40 som togs upp, fortsätter han.

Arbetet beskrivs i dokumentet ’Uppföljning riskanalys’ nedan.

Hot & riskanalys – se rapporten (pdf)

Bilaga 1 (pdf)

Bilaga 2 (pdf)

Uppföljning riskanalys (pdf)

Ständiga förbättringar och strategiskt utvecklingsarbete

Systemförvaltningen jobbar på ett strukturerat sätt med förbättringar i det vardagliga arbetet. Samtidig pågår ett strategiskt utvecklingsarbete av nya moduler i Systeam Cross. Syftet är att öka patientsäkerheten och samtidigt även effektiviteten i vårdapparaten.

I Västernorrland fattades beslutet om att använda Systeam Cross som ett gemensamt journalsystem för hela landstinget år 2004. På fem år har verksamheterna varit med om en resa från en delvis manuell hantering och en flora av olika system till en gemensam sammanhållen journalföring.

 - Vi vet att systemet har brister och måste utvecklas. Det är detta vi arbetar med dagligen och vi är på god väg mot målet, säger Stefan Alexandersson.

Moduler byts ut - nytt system på gång

Landstinget Västernorrland har gått ihop med de fyra övriga landsting som använder Systeam Cross och samarbetar kring den strategiska utvecklingen av systemet. De andra landstingen är Sörmland, Västerbotten, Blekinge och Örebro.

Målet är ett helt nytt system vid slutet av 2013. Då ska samtliga fyra moduler som systemet består av vara utbytta:

  • Läkemedelsmodulen, levererades 2009
  • Modul för remiss och svarshantering, projekt pågår sedan våren 2010
  • Journalanteckningsmodul
  • Modul för ny tidbok

Landstinget Västernorrland inte ensam om problem

Rapporter om kritik mot olika journalsystem har kommit från flera landsting. Den kritik som riktas mot andra system är mycket lik den som också riktas mot Systeam Cross. 

Stefan Alexandersson ser inga alternativ på den svenska marknaden i dag. Att byta system bedömer han skulle kunna ta tre till fyra år.

- Det är inte en realistisk möjlighet, säger IT-chefen.


Tillbaka till toppen