Systeam Cross inget hot mot patientsäkerheten

2010-12-09 17:54

De senaste dagarna har olika uttalanden i media gjorts gällande att Systeam Cross skulle medföra risk för patienters hälsa och liv. Det tillbakavisas av landstingsöverläkare Per Skude. Han menar att systemet inte är farligare för patienterna än den gamla pappersjournalen.

Nuvarande journalsystem verkar inte ha orsakat någon allvarlig incident för patienterna. Avvikelserna har ökat men inte skadeanmälningarna.

– Den ökade avvikelserapporteringen beror bland annat på en ökad uppmärksamhet från personalen, vilket i sig är bra för att kunna förbättra och utveckla systemet. Personalens sätt att hantera systemets risker är förutsättningen för att kunna bygga det successivt säkrare, säger Per Skude. 

– Det är bra att riskanalysen gjorts. Vi har åtgärdat, eller har handlingsplan för, 35 av riskerna. Införandet av IT stöd i vården minskar patientriskerna, säger IT-chef Stefan Alexandersson.

– Vi är ett av fem landsting som använder samma version av Systeam Cross och har en gemensam utveckling av systemets funktioner. 

– Att genomföra infrastrukturförändringar av det här slaget är inte lätt. Vi tror på större insatser inom utbildning och kommunikation i framtiden för att lyckas bättre, säger Per Skude.


Tillbaka till toppen