TILDA gör entré på kvinnokliniken i Sundsvall

2010-08-11 21:47

Sedan hösten-09 har Birgitta Larsson och Lena Sjöström arbetat med att införa TILDA på kvinnokliniken. TILDA är ett webbaserat utbildningsverktyg för att utbilda personal och kvalitetssäkra rutiner som de nu hoppas sprids till fler arbetsplatser på Länssjukhuset.

Det Birgitta och Lena har gjort är att göra ”kompetenskort”. Ett kompetenskort är en övergripande manual (en text med eller utan bild) som efterföljs av ett antal flervalsfrågor. Till en början ligger fokus på teknisk apparatur för att sedan kunna byggas ut till att omfatta fler områden.
– Vi har väldigt många tekniska apparater på förlossningen och därför har vi prioriterat dem, berättar Birgitta Larsson, barnmorska. Viss utrustning kommer den enskilde användaren i kontakt med kanske bara ett par gånger per år, vilket gör det extra viktigt att man kan den när det behövs.

Digert arbete
Hittills har man tagit fram 16 kompetenskort. De är mycket arbete som ligger bakom, med både text och foto som instruktion. Litet hjälp har man fått från TILDA Network, där systemets administratörer kan gå in och få tips och utbyta material med varandra.
– Det har varit, och är, ett digert arbete att ta fram kompetenskorten, säger Lena Sjöström, undersköterska. Samtidigt är det väldigt kul, för vi tror ju verkligen på den här modellen. Alla kompetenskort är också granskade och godkända av medicinskt ansvarig läkare.

Eget ansvar för kompetensutveckling
När man gått igenom ett kompetenskort och svarat rätt på frågorna är det giltigt i ett år, efter det måste det förnyas, alltså göras om. Frågorna skiljer sig också åt beroende på vad du loggar in som; läkare, sjuksköterska eller undersköterska. Alla behöver inte kunna samma saker.
– Vi har ett eget ansvar för att hålla vår kompetens levande, och detta är en enkelt sätt att kvalitetssäkra sin kunskap. Om man någon gång under dygnet har en stund över kan man gå och sätta sig och göra ett eller flera kompetenskort på datorn direkt på internet, säger Birgitta Larsson.

Chefen ser bara fördelar
Som chef underlättar det också. Chefen kan gå in i systemet och se vilka som gjort vilka kort och det blir lätt att följa upp och kvalitetssäkra.
– Jag ser bara fördelar, säger Anita Näslund, enhetschef på kvinnokliniken. Vi är duktiga på att skriva avvikelser, vilka flertalet rör hanteringen av vår apparatur. Genom TILDA kan vi minska och åtgärda dessa på ett enkelt sätt.

Positivt mottagande
När TILDA presenterades vid en arbetsplatsträff var mottagandet positivt och alla tyckte att modellen för lärande var enkel och bra. Entusiasmen hos Birgitta Larsson och Lena Sjöström är också påtaglig:
– Vi tycker att det är jätteroligt! Vi har lagt ned mycket jobb, men på något som känns både viktigt och angeläget.
 

Birgitta Larsson, barnmorska och Lena Sjöström, undersköterska, båda vid kvinnokliniken har arbetat med att ta fram kompetenskorten som används i TILDA.


Fakta om TILDA:

TILDA (Tool for Interactive Learning and Daily Assistance) är ett utbildningsverktyg för att skapa, hantera och följa upp utbildning.

TILDA är utvecklat i samarbete med Intensivvårdsenheten/ Anestesikliniken vid Universitetssjukhuset MAS, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening med målsättningen att skapa ett verktyg som underlättar arbetet med utbildning inom sjukvården.

TILDA används idag av 1000-tals användare på ett flertal enheter och ambulanser runt om i Sverige bl a på Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset MAS.

Genom sitt tydliga upplägg är systemet enkelt att arbeta med för såväl vana som ovana användare.

Läs mera på: interactit.se/products/default.asp


Tillbaka till toppen