Taltidningen Västernorrland byter lokaler

2014-10-29 15:16

I mitten av december flyttar taltidningsredaktionen till Ålsta folkhögskolas nya lokaler i Metropolhuset i Sundsvall. Med detta samordnas Regional utvecklings olika verksamheter i Sundsvall till samma ställe.

Redaktionen kommer att husera på våning fem. Flytten innebär ett rejält lyft – med mer utrymme, en separat studio och mer ljus. Dessutom är Metropolhuset tillgängligt på ett helt annat sätt, jämfört med de tidigare lokalerna vid Magasinsgatan i Sundsvall.

Nya möjligheter

Genom denna samordning av landstingsverksamheter ser vi möjligheter till nya samarbeten och utvecklingsinsatser kring taltidningen. Flytten kan komma att innebära begränsad utgivning av tidningen under en kortare period. Dels på grund av själva flytten och dels på grund av teknikbyte.


Tillbaka till toppen