Taltidningen Västernorrland lanserar ny webbplats

2012-03-05 08:12

Den 5 mars 2012 lanserar Taltidningen Västernorrland en egen webbplats med samma namn. Länstaltidningen för synskadade och läshindrade har hittills bara kommit ut på cd till sina läsare. Från den 5 mars kan de som har en egen dator ladda ner taltidningen i sin helhet från webbplatsen. Den som har en smartphone kan också få taltidningen direkt till mobilen.

Taltidningen Västernorrland erbjuder länsnyheter med ett annat perspektiv än övrig media. Tidningen försöker lyfta fram sådant som synskadade och läshindrade har intresse och behov av att få veta för att kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

– Webbplatsen är ett sätt för oss att öka tillgängligheten av nyheter för synskadade och andra som inte kan läsa tryckt text, säger Anette Strandqvist, taltidningsredaktör, i Sundsvall.

Även lättlästa nyheter på webben

På webbplatsen finns också Y-bladet med lättlästa länsnyheter som kontinuerligt uppdateras.
– Där finns också mer information om inläsningstjänsten som är gratis, berättar Marie Westman, Y-bladets redaktör och inläsare vid Inläsningstjänsten i Örnsköldsvik.

Taltidningen Västernorrland har nu också tagit fram en egen logga som ska pryda webbplatsens sidhuvud och en ny informationsbroschyr. Broschyren kommer inom kort att distribueras till alla bibliotek, hälsocentraler, ögonmottagningar, syncentraler och andra mötesplatser i länet.

– Vår verksamhet är okänd för många och det är viktigt för oss att nå ut till våra länsinvånarna om denna service som är en tillgång för våra brukare i vårt informationsrika samhälle, avslutar Anette Strandqvist.

Besök gärna den nya webbplatsen, www.taltidningenvasternorrland.se


Tillbaka till toppen