Tamt sista fullmäktige

2010-10-27 14:24

Det var ett såväl lugnt och tamt som snabbt fullmäktige som genomfördes på onsdagen. Det var också ”sista natten med gänget” eftersom det var sista mötet för dem som suttit i fullmäktige valperioden 2007-2010. Nästa fullmäktige, i november, är det den nya sammansättningen för 2011-2014 som håller möte.

Fullmäktigemötet klarades av på tre timmar under förmiddagen, trots att till exempel delårsbokslutet för årets första åtta månader behandlades. Kanske var skälet det oppositionsrådet Hans Hedlund (C) konstaterade:
– Det är betydligt mindre intressant att diskutera bokslut en månad efter valet än före!
När det gällde delårsbokslutet blev det godkänt och lagt till handlingarna, vilket stöddes helt av alla utom Sjukvårdspartiet
– Efter de uppgifter vi fått senaste veckan från revisorerna, om att det kan finnas osäkerheter i underlaget, undrar jag om vi ska besluta godkänna det, menade en tveksam Gun Enquist-Öhman (SJVP).

En felräkning

Bakom revisorernas konstaterande kring delårsbokslutet – vilken revisionsordförande Freja Tjärnberg framförde även i sin inledning till fullmäktige – ligger bland annat den stora felräkning som revisorerna upptäckte. Det handlade om 167 miljoner, som hade räknats med dubbelt av misstag.
– Jag borde ha kvalitetssäkrat uppgifterna, men gjorde inte så. Jag tar helt på mig ansvaret, sa ställföreträdande landstingsdirektör Gösta Burlin i sin inledning till fullmäktige. Han är ju också ekonomidirektör i landstinget.
Freja Tjärnberg konstaterade att man inte kunde vara säker på att det inte fanns flera oupptäckta fel i underlaget. Gösta Burlin försäkrade att man nu ska ändra på rutinerna.
Ledamöterna kunde konstatera att landstinget gått 269 miljoner plus under första två tertialen (fyramånadersperioderna) och att prognosen för året är ett plus på 157 miljoner kronor; 7 miljoner över budget.

”Het potatis”


Den enda något ”heta potatisen” i fullmäktigedebatten blev frågan om patientmaten på Örnsköldsviks sjukhus. Kostnaden för den är i dag skyhöga 127 kronor per portion, att jämföra med 41 på Sollefteå sjukhus och 45 på Länssjukhuset i Sundsvall. Här finns nu planer på att övergå till en samverkan med Örnsköldsviks kommun, men för detta behövdes ett kostråd bildas, med deltagare från landstinget och kommunen.
– Varför det, undrade Hans Hedlund (C) och föreslog istället att man skulle besluta om att gå ut direkt och upphandla maten till sjukhuset.
Hans alternativa yrkande, om det ändå skulle beslutas om en kostnämnd, var att nämnden skulle åläggas gå ut och upphandla maten. Majoriteten stödde dock inget av förslagen och eftersom kommunen redan fattat samma beslut, ska nu en kostnämnd inrättas.

Små volymer


Sture Lindgren, chef för Landstingsservice, förklarade för ledamöterna att priset för maten i Örnsköldsvik är så högt bland annat för att volymerna är små där. Dessutom att man tvingas ha personal för mathanteringen igång där sju dagar i veckan året om. Maten transporteras från Sundsvall, men transportkostnaden konstaterade han bara handlade om sex kronor portionen.
Lena Näslund (S) upplyste om att priset för maten, vid samarbete med kommunen, skulle bli ungefär samma i Örnsköldsvik som i Sollefteå: 41 kronor.

Några övriga beslut

  • En ny kommunikationspolicy, som ersätter en tio år gammal policy, beslutades.
  • Beslut togs om att tillföra Norrtågstrafiken 10,8 miljoner kronor under 2011 samt 61,5 miljoner under perioden 2012-2014.

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen