Tandvård på färre ställen

2010-08-11 21:47

Folktandvården vill lägga ner verksamheten vid nio av de 26 kliniker man har i länet. Sex kliniker vill man slå igen snarast, vilket betyder inom sex månader, medan tre av dem vill man stänga inom närmaste treårsperioden.

Klinikerna som snarast ska läggas ner är Björna, Liden, Långsele, Näsåker, Stöde och Söråker. Inom tre år ska även Bjästa, Junsele och Nyland bort.
– Vi sparar 7,5 miljoner per år på detta och dessutom kan vi nyttja såväl lokaler som personal bättre. Att vi kan jobba effektivare leder till att vi frigör vårdtid som kan nyttjas till att kapa de köer som finns på vissa håll, säger tandvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson.
– Effektivare verksamhet betyder också att vi kan hålla bättre priser, fortsätter han.
Det handlar då inte om att sänka priserna men väl att undvika höjningar av dem.
– Det kan helt enkelt totalt sett erbjudas mer tandvård än i dag, säger han.

En timmes åktid
Patienterna erbjuds att få allmäntandvården vid de kliniker som blir kvar. Bo-Göran Danielsson säger att det i sig betyder att några får längre att åka, men att inriktningen är att ingen i länet ska ha mer än en timmer restid.
Personalen erbjuds att flytta över till en närliggande klinik. Ett trettiotal personer berörs av detta, men till vissa kliniker har personalen fått pendla från andra kliniker några dagar i veckan, vilket man nu slipper.
– De kliniker vi föreslår att man ska ta bort har också alla gått med underskott, säger Bo-Göran Danielsson.

Färre patienter
Samtidigt har också patientunderlaget stadigt minskat, dels på grund av att vi hela tiden blir färre i länet men också på grund av en förbättrad munhälsa.
Bo-Göran Danielsson ställer också i utsikt att det kan bli nyanställningar.
– Dels har vi en ålderspuckel som betyder behov av nyanställning, dels har vi vakanser i dag, säger han.
Där kan det bli lättare att rekrytera till större kliniker än till de små.

Tandregleringen
Utöver allmäntandvården berörs även tandregleringen. Den bedrivs i dag i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. Här vill man koncentrera specialistvården till Sundsvall och Örnsköldsvik.
– Men en del enklare delar av tandregleringen, som inte kräver specialist, kommer även fortsättningsvis att kunna göras i Härnösand och Sollefteå, säger Bo-Göran Danielsson.
Koncentrationen kommer att medföra att ytterligare 80 barn jämfört med i dag, får hjälp med tandreglering.
Frågan behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott på onsdag och beslutas slutgiltigt i landstingsfullmäktige i slutet av juni.

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen