Tandvårdstaxan höjs 2011

2010-12-09 16:48

Tandvårdstaxan höjs från 2011 med 2,4 procent i Västernorrland. Samtidigt höjs frisktandvårdens pris i länet i genomsnitt med 3,9 procent från årsskiftet. Allt enligt beslut i decemberfullmäktige.

Det beräknas att Folktandvården får en kostnadsökning för 2011 med 2,4 procent dels på grund av generella kostnads- och löneökningar dels på grund av ökade kostnader för tandtekniskt arbete. Det ligger till grund för den generella höjningen av tandvårdstaxan. Dessutom ska en justering ske av några felaktigt prissatta åtgärder i relation till förändringar av referenspriset.

Priset för specialisttandvården förblir däremot oförändrat för 2011. Här ska en översyn av priserna göras i samverkan med de tre övriga norrlandstingen inför 2012.
Frisktandvården, som nu är genomgående lika i hela landet, höjs med 3,9 procent från årsskiftet. Det är en nivå som utarbetats i samarbete mellan de fyra norrlandstingen. Avtalen tecknas på tre år varför priset efter det är fast ända till och med 2013.


Tillbaka till toppen