Tarmcancerpriset till Västernorrland

2014-07-01 08:56

Petra Flygare, onkolog och överläkare på onkologkliniken på Länssjukhuset Sundsvall Härnösand har tilldelats Tarmcancerpriset 2013. I motiveringen står att hon får priset för sitt engagerade patientarbete där hon förenar forskning med patientnytta.

Priset, som är ett samarbete mellan Mag- och tarmförbundet, ILCO och Roche AB, delades ut på Tarmcancerdagen i Stockholm. Syftet med priset är att uppmärksamma personer som påverkar och förbättrar tillvaron för personer med tarmcancer.
– Jag är glad, stolt och lite förvånad över att få priset, säger Petra Flygare. De som tidigare fått ta emot priset har ofta haft forskarbakgrund. På kliniken deltar vi aktivt i kliniska prövningar, försöker ta hem ny kunskap, deltar i kvalitetsregister och jobbar systematiskt med uppföljning. Vi har ett bra omhändertagande av patienterna, vilket beror på ett fint samarbete med många inblandade, som jag också vill ska känna delaktighet i det här priset.


Tillbaka till toppen