Telestörningar i Örnsköldsvik

2010-08-11 21:47

På grund av ett externt telefel i Örnsköldsvik drabbas bl.a. Landstinget
av stora störningar i telefonin.

Det är mycket svårt att komma fram till vår växel.

I det fall man har uppgift om direktnummer så föreslås att man i första hand ringer det direktnumret.

Vid akut behov av kontakt med sjukvården i Örnsköldsvik så
kan du kontakta vår växel i Härnösand, tel: 0611-84000. Vi försöker
sedan koppla till alternativa nummer i den mån det är möjligt.

De interna telefonnumren och telefonnumret till sjukvårdsrådgivningen
fungerar.

Ulf Unander
Landstinget Västernorrland
Landstingsservice Telefoni
Telefonichef

 


Tillbaka till toppen