Landstinget länkar till Teletal

2010-08-11 21:47

Stöd till dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter.

Teletal ger stöd till dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter eller som ska ringa en som har svårigheter.

Genom att ringa Teletal eller låta Teletal ringa dig så får du tillgång till en tolk som finns med under telefonsamtalet och repeterar svårförståeligt tal, ger minnesstöd och hjälper dig som har skriv- och lässvårigheter att göra minnesanteckningar.

Du hittar länken till Teletal-funktionen i webbplatsens högerkant, i vår "verktygslåda".

På sidan finns ett fält där du kan fylla i ditt telefonnummer. Tolken från Teletal ringer upp dig direkt. Därefter ringer han eller hon upp den du vill ringa, till exempel inom landstinget, och är sedan med och ger stöd under samtalet.


Teletal är en nationell tjänst, öppen för alla i Sverige, oavsett var man bor. Samtalen är kostnadsfria. Det behövs inte någon remiss, utredning eller förklaring för att få tillgång till tjänsten. Ett Teletalsamtal rings med en vanlig telefon eller mobiltelefon.

Verbaldigitalius i Stockholm utför tjänsten på uppdrag av Post- och telestyrelsen

Läs mer om hur det fungerar i broschyren (nytt fönster)

Se pressmeddelandet


Tillbaka till toppen