Landstingsfullmäktige sammanträder den 14-15 februari

2010-08-11 21:48

Med bland annat tema "Psykiatri"

Plats: Landstingssalen, Sessionsbyggnaden, Storgatan 1 i Härnösand

Program för mötet

Onsdag den 14 februari

kl. 09.30-10.00
Information från Landstingsdirektören och Landstingets revisor

kl.10.00 och 12.00 
"Tema Psykiatri"
Med föreläsare Anders Milton, tidigare Nationell psykiatrisamordnare och Birgitta Hagström, Socialstyrelsen

kl.13.30-15.00
Förhandlingar

kl. 15.00-ca 16.30
"Viktiga frågor kring länsutveckling"
Inledning av Landshövding Gerhard Larsson

Torsdag den 15 februari

kl.09.00-10.00
Interpellationsdebatt

kl.10.00-12.00
Förhandlingar

kl. 13. 30-
Förhandlingar

Föredragningslista

1. Öppnande av mötet

2. Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga
landstingsfullmäktigeledamöter

3. Val av justerare för protokollet

4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor under behandling

5. Landstingsplan 2008-2010

6. Kostpolicy för Landstinget Västernorrland

7. Uppföljning av motioner från år 2005 samt uppföljning av motioner behandlade i landstingsfullmäktige under år 2006

8. Motion från Anders Kempe för sjukvårdspartiets landstingsgrupp om öppenvård så nära patienten som möjligt

9. Motion från Ingvar Byström (c) om att vidga det norrländska kultursamarbetet

10. Motion från Leif Vestin (c) och Roger Byström (c) om att inrätta ett forum för dialog med ungdomar

11. Motion från Leif Vestin (c) och Roger Byström (c) om att kvotera sökande från Norra sjukvårdsregionen till läkarutbildningen i Umeå

12. Valärenden

Härnösand den 6 februari 2007
Gunvor Eriksson
Ordförande


 

 


Tillbaka till toppen