Thailand lär om amning i Jämtland och Västernorrland

2010-08-11 21:48

Thai Breastfeeding Centre besöker bland annat Sollefteå sjukhus

En delegation från Thailand och organisationen Thai Breastfeeding Centre besöker Sverige och bland annat Sollefteå sjukhus för att lära mer om svenska förhållanden kring amning. Undersökningar visar att bara fem procent av thailändska mödrar ammar sina barn i ett halvår, en av de lägsta noteringarna i världen.

 
Det är Statens folkhälsoinstitut som har bjudit in delegationen som bland annat besöker Östersunds och Sollefteås sjukhus den fjärde och femte juli. Besöket är huvudsakligen inriktat på barns hälsa och amningsfrågor tilldrar sig särskilt intresse.

Thai Breastfeeding Centre är en nationell organisation som arbetar för att höja medvetenheten kring positiva effekter av amning. I Sverige ammar över 70 procent av mödrarna sina barn i minst ett halvår även om regionala skillnader finns. Amning under barnets första halvår rekommenderas också av Världshälsoorganisationen, WHO. Den låga andelen ammande mödrar i Thailand oroar hälsomyndigheterna och flera projekt och kampanjer drivs för att motverka undernäring och infektioner hos spädbarn som en följd av utebliven amning.

För närmare information kring besöket i Sollefteå kontakta:
Informatör Brita Wessinger, 0730-734948.

 


Tillbaka till toppen