Ungdomsrådet bjöd in till möte med EU-ministern

2014-01-30 11:07

Valdeltagandet hos unga har hittills varit lågt i Västernorrland när det gäller att rösta i Europaparlamentsvalet. Därför tackade Landstingets regionala ungdomsråd ja till erbjudandet från Regeringskansliet att arrangera ett dialogmöte tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson på Unga Magasinet i Sundsvall den 29 januari.

 

Påverka och se möjligheterna

”Gör något, gör det bättre, gör skillnad!”  Så hette filmen som inledde Ohlssons redogörelse av vad EU är.
- Om man inte röstar kan man inte påverka vilka som får makten och beslutar i EU, påpekade EU-minister Ohlsson.

I dag röstar fler äldre än yngre svenska  i EU-valet och unga avstår då man från att påverka de beslut som tas på EU-nivå. Det är därför viktigt att ta chansen den 25 maj och rösta, om man har fyllt 18 år.

- Jag är född 1975 och Europa har förändrats en hel del sedan dess, sa Birgitta.

EU har gjort en frihetsresa sedan 1975 och nu kommer även snart möjligheten för alla länder i Balkan att gå med. I dag är 28 länder medlemmar.

Birgitta poängterade att som student i dag har du möjlighet att söka Erasmusstipendium för att studera i något annat EU-land. En möjlighet som inte fanns 1975. Överhuvudtaget är det lättare att resa över gränserna inom EU och fri rörlighet råder.

Hur ska vi motverka ungdomsarbetslösheten?

- Ungdomsarbetslösheten är Europas största utmaning men förlora inte hoppet om framtiden. Ni måste våga studera, skaffa barn och flytta hemifrån. Det är viktigt att nästa generation får det bättre än den nuvarande för annars sker ingen utveckling i samället, sa Birgitta Ohlsson.

Arbetsmarknadspolitiken är ett aktuellt ämne i Sverige.Tyskland och Österrike har låg arbetslöshet och de har skapat jobbtillfällen genom att erbjuda lärlingsutbildningar som sedan leder till jobb. Sverige kan lära av detta, menade Ohlsson.

Feminist och småbarnsmamma

Åhörarna fick även ta del av starka bilder på bland annat romska barn, flyktingar bakom stängsel i ett flyktingläger och en man som blivit attackerad av nynazister i Aten.

Birgitta betonade att hon är feminist och erkände att gubbväldet är stort  inom EU.
- Det måste ske en reform för att få fler kvinnor att förvärvsarbeta och nå högre positioner inom EU, sa Ohlsson.

Birgitta väntar sitt andra barn snart och tycker det är värst när hon ser hur romska barn i Italien får växa upp i ett samhälle där ingenting fungerar för dem. Hon poängterar att EU arbetar för alla barns rätt att få gå i skolan och utbilda sig.

Efteråt inbjöds det till frågestund och någon frågade då om ungdomsarbetslösheten i Sverige. En fråga som ligger många varmt om hjärtat.

- Tysklands förbundskansler Angela Merkel fokuserar mycket på ungas arbetslöshet. Målet är att efterfrågan på jobb ska öka och att det inte ska vara så svårt för ungdomar att få sitt första jobb som det kan vara här i Sverige, avslutade Birgitta.

Text och foto: Eva Coos Berglund


Tillbaka till toppen