Tobaksarbetare uppmärksammade

2010-08-11 21:47

Det är lönsamt att arbeta förebyggande med alkohol och tobak både för patienter och anställda. Under de årligen återkommande ”Uppmärksamhetsveckorna”  fokuseras på information  för anställda.

Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson och Hjördis Rooth-Möller informerade om ”Uppmärksamhetsveckor” för att arbeta förebyggande kring alkohol och tobak. Vecka 45, 2009 fokuserades på det alkoholförebyggande arbetet och under vecka 47, 2009 uppmärksammades arbetet med tobaksfrihet då den ”tobaksfria veckan” inträffade.

Tobaksfria medarbetare

Det är viktigt att anställda trivs, mår bra och tar sitt ansvar som förebild och normbildare i hälsofrågor genom att sluta använda tobak. Därför startades under våren 2009 en utmaning för primärvårdens medarbetare som kallades ”Tobaksfri duo eller singel”. Alla som rökte eller snusade då och slutade senast den 31 maj 2009 och förblev tobaksfria till januari 2010 fick möjligheten att delta i utmaningen.

Flera pristagare

Pristagare blev distriktssjukgymnast Daniel Lundqvist från Vårdcentralen Södra Sundet. Han slutade snusa i maj 2009 och fick därmed presentkort på 4000 kronor som pris.
Dessutom gavs pris till en medarbetare som aldrig börjat använda tobak. Det blev familjeläkare Johan Mattsson, som vann presentkort på 2000 kr. Även han arbetar vid Vårdcentralen Södra Sundet.

Patientjournaler granskas

För att stimulera medarbetare till att i ökad omfattning samtala med patienterna om alkoholvanor och tobak mättes antalet ”träffar” på sökordet ”alkohol” respektive ”tobak” i patientjournalerna under uppmärksamhetsveckorna. De vårdcentraler i länet som utmärkte sig positivt och hade flest träffar belönades vid ledningsmötet. Priserna bestod av korgar med spännande innehåll såsom frukt, praliner, termosar och böcker. De delades ut under applåder till vårdcentralerna Ankaret för arbete med alkohol och tobak, Höga Kusten för alkohol samt Ljustadalen för tobak.


 


Tillbaka till toppen