Tobaksfri Duo har startat i Västernorrland -Skolorna i Timrå är först ut

2012-11-28 14:51

De flesta som börjar använda tobak, börjar i årskurs 6-9. Om vi kan få dem att avstå tobak under denna tid är chansen att de ska förbli tobaksfria hela livet mycket stor. En framgångsrik metod är Tobaksfri Duo, som startade i Västerbottens läns landsting 1993. Metoden är vetenskapligt utvärderad, har spridits till andra delar av landet och startar nu även i Västernorrland.


Fagerviks sexor tar emot sitt personliga medlemskort och profilprodukter

Folktandvården i Timrå - tandhygienist Karin Lundberg och tandsköterskan Lisbeth Söderberg  har varit ute i Timrås skolor och träffat föräldrar och elever. Resultat är att fyra skolor hittills är med i Tobaksfri Duo. 
-Det har varit ett mycket positivt gensvar från både föräldrar, skolpersonal samt elever säger Karin Lundberg och Lisbeth Söderberg.

Metod:

1. En tobaksfri vuxen (över 18 år) bildar en Tobaksfri Duo med eleven.
2. Ett tobaksfritt avtal tecknas, som gäller från den dag det skrivs i åk 6, t o m skolavslutningen i årskurs 9. Med medlemskortet följer vissa förmåner.
3. Vuxenpartnern har huvudansvaret för att stötta den unge och följa upp
det tobaksfria avtalet.
4. Varje vår erbjuds Duon skriva en Försäkran om att de varit tobaksfria det gångna året.

Timrå kommun är pilotkommun läsåret 2012/2013. För att lyckas krävs också att vuxna hjälper till. Folktandvården och skolan samarbetar kring kommunikationen med föräldrar och elever i årskurs 6 (alt. årskurs 5-6) till och med årskurs 9.

Tobaksfri Duo är ett av insatsområdena inom landstingets hjärt/kärl- och diabetesprogram ”Länge leve Västernorrland”.

 


Tillbaka till toppen