Sluta röka-Landstinget Västernorrland hjälper dig att uppfylla ditt nyårslöfte

2015-01-14 14:46

För ett par veckor sedan gav många västernorrlänningar ett nyårslöfte om att sluta röka. Vi vet att många klarar av att sluta själva men det finns hjälp att få.

En person som slutar röka före 50 års ålder kan reducera sin risk att dö i förtid med 50 procent de femton närmast följande åren, jämfört med om han/hon fortsätter att röka. Det lönar sig alltid med ett tobaksstopp och även efter att man blivit pensionär.

- Tobaksavvänjning är en av de mest kostnadseffektiva insatserna inom hälso- och sjukvården. Att systematiskt utnyttja de löpande patientkontakterna för att ge strukturerad rådgivning är grunden för en framgångsrik tobaksavvänjning, säger folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson.

Tips för dig som vill sluta röka eller snusa

  • Förbered dig genom att bestämma ett lämpligt stoppdatum.
  • Ta inte ett enda bloss eller en enda snus efter stoppdagen.
  • Skapa rökfria zoner – sluta röka helt på de ställen där du tillbringar din mesta tid.
  • Vänta ut suget – det sitter oftast inte i mer än några minuter. Ett glas vatten brukar hjälpa.
  • Hitta dina alternativ till rökning/snusning, öka din fysiska aktivitet.

60 diplomerade tobaksavvänjare

I Västernorrlands län finns drygt 60 diplomerade tobaksavvänjare på hälso- och vårdcentraler, på sjukhus eller vissa skolor. De kan ge stöd och hjälp till dem som vill bli kvitt sitt tobaksberoende.

Målet är att få fler att prova tobaksstopp och stöd, hjälp ska finnas för dem som vill sluta. Det är två-tre procent som lyckas sluta på egen hand. Om man får hjälp av en diplomerad tobaksavvänjare är det omkring 30-40 procent som lyckas, säger Iwona Jacobsson.

Ta kontakt med en tobaksavvänjare eller ring: Sluta-Röka-Linjen, tel: 020-84 00 00

Vill du veta mer?

Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare, Landstinget Västernorrland, 070-58 68 555, iwona.jacobsson@rvn.se


Tillbaka till toppen