Tretton regioner utforskar energiinvesteringar

2014-09-02 08:39

Fokus i Interreg-projektet Regions 4 Green Growth är ökade investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Tretton regioner från nio länder deltar och efter ett och ett halvt år i projektet börjar det bära frukt.

– Vi satsar offensivt på solel och 2014 installerar vi drygt 2000 kvadratmeter solceller på våra sjukhus. Projektet Regions 4 Green Growth har ökat vår kunskap om solel och är en viktig orsak till att vi satsar så här stort på förnybar energi, säger miljöchef Olle Bertilsson.

Ökade investeringar i förnybart

Under projekttiden 2012 – 2014 har team åkt till olika regioner och utvärderat energiarbetet. Pilotinsatser i några av regionerna har genomförts med mål att blanda offentliga och privata pengar för att öka investeringarna i förnybar energi.

Ett utbyte av best practice mellan parterna har varit en central del av projektet. Västernorrland har redovisat vindkraftssatsningarna i länet samt personalutbildning inom miljö- och energi som best practice. Under en konferens i maj 2014 besökte projektet snökylan vid länssjukhuset, logistikparken och nya bussterminalen i Sundsvall.

Samarbete viktigt i Europa

Ett annat konkret resultat är att Processum i Örnsköldsvik inlett ett samarbete med ett liknande kluster i Nederländerna, Green Chemistry Campus i Nordbrabant. Projektsamverkan planeras kring utveckling av teknik för att använda lignin i nya tillämpningar. Biobaserade produkter som ersätter fossil råvara är i fokus. Betydelsen av energifrågan har växt genom ökad kunskap om klimatet och insikten om EU:s stora beroende av rysk gas.

I början av oktober håller projektet slutkonferens i Maramures, Rumänien. Planer finns på ett fortsatt samarbete med ett antal regioner kring energieffektivisering.

Läs mer om projektet  Regions 4 Green Growth på webben


Tillbaka till toppen